Handwriting text Keywords Targeting. Concept meaning Use Relevant Words to get High Ranking in Search Engines
Frazy używane przy pozycjonowaniu często są dobierane nieświadomie, wyłącznie na podstawie przeczuć czy intuicji. Zasadniczo istnieje wiele typów słów kluczowych, ale pięć z nich jest najbardziej charakterystycznych i najczęściej używanych. Dobierając odpowiednio słowa kluczowe, pozycjonowanie będzie przebiegało w bardziej świadomy i bardziej uporządkowany sposób. Poniżej prezentujemy pięć różnych typów słów kluczowych oraz podpowiadamy w jakich sytuacjach warto używać danego typu frazy.

Najpopularniejsze są Frazy Główne

Pierwszym typem fraz, z jakimi spotykamy się najczęściej, są frazy główne. Są to najpopularniejsze słowa kluczowe dla danej kategorii i tematyki, które zapewniają największy ruch organiczny, ale i też, pod którymi panuje największa konkurencja. Frazy główne używa się przy standardowym pozycjonowanie ogólnym — pod kilka najtrafniejszych fraz tematycznych. Na stronie internetowej występują one w największej ilości, kładziony jest na nie największy nacisk. To właśnie pod nimi witryna ma znajdować się na jak najwyższych pozycjach w wynikach Google oraz na nich opierać ma się pozyskiwanie użytkowników z sieci. Frazy główne mogą występować w odmianach oraz w połączeniach i różnych wersjach. Należy jednak uważać, aby nie przeoptymalizować takimi frazami tekstu seo oraz witryny, jest to główne zagrożenie z nimi związane. Zadaniem fraz głównych jest ponadto przyporządkowanie witryny w oczach Google do konkretnej tematyki. Na stronie internetowej najczęściej można wyróżnić kilka — kilkanaście takich słów kluczowych.

Tuż za nimi są Frazy Poboczne

Drugim typem fraz, które są wykorzystywane do pozycjonowania strony internetowej, są frazy poboczne. Są to frazy mniej popularne w danej kategorii, ale które w dalszym ciągu zapewniają pewien ruch organiczny na witrynę. W ich przypadku na ogół jest nieco mniejsza konkurencja, a pozycjonowanie strony pod takimi frazami jest łatwiejsze. Fraz pobocznych na stronie przy pozycjonowaniu ogólnym używa się najczęściej jako wypełnienia i uzupełnienia podstawowego zestawu fraz głównych. Mają one służyć naturalizacji tekstu oraz pozyskiwać mniejszy ruch z mniej popularnych haseł. Również mogą występować w odmianach i kombinacjach, ale nie jest kładziony na nie specjalny nacisk. Często w witrynie lub w tekście fraza poboczna występuje jednokrotnie lub kilkukrotnie i nie jest specjalnie promowana.  Fraz pobocznych używa się jednak w głównej roli przy pozycjonowaniu szerokim. W takiej opcji pozycjonowania witryny, stronę pozycjonuje się pod kilkadziesiąt, kilkaset, a nawet kilka tysięcy fraz pobocznych. Żadna z nich nie jest faworyzowana i są one umieszczane np. jednokrotnie na stronie. Celem pozycjonowania szerokiego i takiego zabiegu jest pozyskiwanie sumarycznie dużego ruchu z wielu mało popularnych fraz.

Frazy lokalne

Trzecim typem słów kluczowych są frazy lokalne. To frazy, które zawierają w sobie nazwę miasta lub regionu. Frazy lokalne mogą mieć różną postać, kombinacje czy formę, ale zawsze informują o danym miejscu. Przykładami fraz lokalnych są np. „Piekarz Gdańsk”, „Serwis Rowerów we Wrocławiu”.  Fraz lokalnych używa się przy pozycjonowaniu lokalnym i przy firmach działających lokalnie powinny być one głównymi frazami używanymi na stronie internetowej!  Frazy takie możemy dodać też przy innych typach pozycjonowania,  w celu powiązania witryny z danym rejonem. Obecnie Google kładzie bardzo duży nacisk na lokalne dostarczanie wyników użytkownikom. Warto w tym celu dodawać frazy takie nawet na stronie pozycjonowanej ogólnie czy w inny sposób, aby Google miało ułatwione zadanie. Wyszukiwarka posiada obecnie wiele algorytmów, które wykrywają lokalizacje witryny i oferują wynik wyszukiwania osobom znajdującym się w danej lokalizacji, nawet jeśli te nie wpisują nazwy miasta do wyszukiwarki. Dzięki temu możemy być dodatkowo proponowani w lokalnym charakterze, a dobrze opisana lokalizacja strony będzie dużym plusem. Warto dodać takie frazy, jeśli mamy związek z jakimś regionem lub np. chcemy skierować ofertę najchętniej do danego regionu, np. prowadząc ogólnopolski sklep internetowy.

Long Tail, czyli długie ogony

Long Taile to bardzo ciekawy rodzaj fraz. Obecnie długich ogonów używa się coraz częściej. Są to frazy, które składają się z kilku — kilkunastu słów, będące naturalnymi zwrotami czy zapytaniami wprowadzanymi do wyszukiwarki. Long Taili używa się w różnych sytuacjach. Pierwszym powodem, kiedy warto je dodawać, jest naturalizacja testu. Długie naturalne stwierdzenia odnoszące się do danej kategorii mogą zarówno pomagać pozyskiwać ruch organiczny bezpośrednio, a także sprawić, że tekst będzie naturalny i nie zajdzie ryzyko jego przeoptymalizowania pojedynczymi frazami.  Długie ogony odgrywają również główną rolę przy pozycjonowaniu pod wyszukiwanie głosowe, kiedy nastawiamy się na wyłapywanie z sieci konkretnych pytań zadawanych głosowo np. poprzez smartfon.  Long Taile, np. naturalne pytania, warto dodać w naszych tekstach na witrynę również z tego powodu, iż Google coraz częściej znajdując taką frazę i odpowiedź na nią, umieszcza daną witrynę w answer boxie, czyli ramce odwiedzi na pozycji 0 nad wynikami wyszukiwania, co jest pewnego rodzaju wyróżnieniem. Warto zatem rozpoczynać nowe akapity właśnie śródtytułem w formie długiego ogona.

Frazy Brandowe, czyli frazy marki

Frazy Brandowe są ostatnim w tym rankingu typem fraz. Są to słowa klucze, które w jakikolwiek sposób opisują i zawierają nazwy marek. Nazwy te mogą odnosić się do naszej marki, ale też i firm globalnych np. Coca-Coli, Pumy, KFC itp. Frazy takie mogą być samymi nazwami marek, ale mogą być też połączeniem innych słów kluczowych z nazwą danego brandu. Fraz tego typu używa się w dwojakim celu. Pierwszym z nich jest podkreślenie nazwy naszej marki i budowanie rozpoznawalności w internecie. Ma to za zadanie ułatwienie bezpośredniego wyszukiwania naszego sklepu, projektu czy witryny w Google poprzez wpisanie jedynie marki. Drugim powodem używania fraz brandowych jest cel sprzedażowy i pozyskiwanie klientów, którzy szukają produktów danej firmy w sieci.